توسط انتشارات معین؛

«شما که غریبه نیستید» به چاپ سی‌ام رسید

گروه فرهنگ و هنر – کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته‌ی هوشنگ مرادی‌کرمانی توسط انتشارات معین به چاپ سی‌ام رسید.
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر سراسری، کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته‌ی هوشنگ مرادی‌کرمانی به‌تازگی توسط انتشارات معین به چاپ سی‌ام رسیده است.
اولین چاپ این کتاب که داستان‌های سال‌های کودکی این نویسنده را شامل می‌شود، سال ۸۴ به بازار آمد و تا پاییز سال ۹۴ به چاپ بیستم رسید. تابستان سال ۹۵ بود که چاپ بیست‌وسوم و همچنین تابستان سال گذشته بود که چاپ بیست‌وهفتم این کتاب به بازار آمد.
این کتاب در واقع زندگی‌نامه‌ی خودنوشت مرادی‌کرمانی است که در بخشی از آن می‌خوانیم: «دنبال اتوبوس دویدم. اتوبوس رفت. پشت سرم را نگاه می‌کردم. از همه‌کس می‌ترسیدم. پشت سرم را نگاه می‌کردم و می‌دویدم. یاد تعریف‌های نصرالله خان «آغ‌بابا» به خیر! چه قدر پشت سرم را نگاه کنم و بترسم؟ چه قدر با خودم حرف بزنم، برای شنونده‌های رادیو، تماشاگران سینما و خواننده‌هام حرف بزنم. تا کی قصه بگویم؟ شما که غریبه نیستید. خسته شدم. نه، خسته نشدم. ادای خسته‌ها را در می‌آورم».
کتاب «قاشق چای‌خوری» مرادی کرمانی نیز که همزمان با سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد، چندی پیش به چاپ پنجم رسید.
«آب انبار» کتاب دیگر مرادی‌کرمانی هم به‌تازگی به چاپ نهم رسیده است. چاپ هشتم این کتاب سال گذشته وارد بازار نشر شد. /پ