معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ توزیع برق شمال استان كرمان:

با پیمانکارانی که اصول ایمنی را رعایت نکنند برخورد می‌شود

گروه اطلاع‌رسانی – معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان گفت: «با پیمانكاران و نیروهایی كه سطوح لازم ایمنی را برای خود و گروه اجرایی‌شان رعایت نكنند برخورد قاطع خواهد شد».
به گزارش فردای کرمان روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان، محسن قراچه‌داغی درهمایش تجلیل از برق‌كاران نمونه ایمنی برق كرمان، اظهار کرد: «رعایت تمامی نكات ایمنی از سوی پیمانكاران الزامی بوده و با پیمانكارانی كه سطوح لازم ایمنی را برای خود و گروه اجرایی‌شان رعایت نكنند برخورد قاطع خواهد شد».
وی با اشاره به شعار سال ایمنی با عنوان «ایمنی شعارنیست، فرهنگ است» بر رعایت اصول ایمنی در شبكه به منظور حفظ جان خود و كاهش حوادث ناشی از خطرات برق و شناسایی خطر، ارزیابی و كنترل ریسك تاكید كرد.
معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شركت توزیع برق شمال استان كرمان
با بیان این‌كه باید با رعایت اصول و استفاده‌ی مناسب از ابزار استاندارد ایمنی ضامن سلامت خود و خانواده باشیم، بیان كرد: «پیمانكاری كه برای جان خود و مهم‌تر از آن نیروی‌های زیرمجموعه‌ی خود ارزش قائل نباشد اجازه كار نخواهد داشت».
در ادامه مدیراموراتفاقات برق كرمان نیز با تاكید بر رعایت اصول ایمنی گفت: «حجم گسترده‌ی فعالیت‌ها نباید بهانه‌ای برای رعایت نكردن اصول ایمنی باشد».
سیدجواد حسینی با اشاره به اجرای برنامه‌های صبحگاهی ورزش و نشاط، استفاده همكاران از برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و اردوهای زیارتی سیاحتی گفت: «با توجه به سختی كار همكاران برق‌كار در اموراتفاقات برق كرمان، همه‌ی توان خود را برای رفاه برق‌كاران و شادی و نشاط آن‌ها در كار و فعالیت روزمره به كار خواهیم گرفت».
در پایان این مراسم از شش نفراز برق‌كاران نمونه‌ی ایمنی سه ماهه‌ی اول امور جنوب غرب و اتفاقات برق كرمان تقدیر شد. /پ