سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان در پاسخ به فردای‌کرمان:

به‌دنبال کاوش‌های جدید باستان‌شناسی نیستیم

گروه جامعه ـ سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان کرمان گفت که اولویت ما این نیست که در محوطه‌های جدید در استان کاوش‌های باستان‌شناسی داشته باشیم.

مجتبی شفیعی در پاسخ به خبرنگار فردای‌کرمان درباره‌ی رویکرد فعلی استان در زمینه‌ی باستان‌شناسی توضیح داد: «قبل از انجام کاوش‌های باستان‌شناسی، محوطه‌های ما پوشیده است و در این وضعیت شاید چندان مشکلی پیش نیاید اما بعد از آن‌که کاوش آغاز شد، این محوطه‌ها نیاز به حفاظت دارند». وی افزود: «ما به‌دلیل این‌که از لحاظ اعتبارات در مضیقه هستیم، فعلا اولویت را بر کاوش در محوطه‌های جدید نگذاشته‌ایم». شفیعی ادامه داد: «با این وجود، در چهار ماهه‌ی ابتدایی امسال، سه عملیات کاوش در اسفندقه و جیرفت و گزک راین داشتیم».

وی اظهار کرد: «در حال بررسی و شناسایی عرصه و حریم محوطه‌های باستان‌شناسی هستیم تا از تعرض به آن جلوگیری شود». / الف