مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان خبر داد

باغ‌های ماهان در معرض هجوم مگس مدیترانه‌ای

گروه جامعه – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: «دو هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات ماهان امکان آلوده شدن به آفت مگس میوه مدیترانه‌ای را دارند که با تدابیر لازم مقابله با این آفت را دنبال می‌کنیم».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، طاهری در سومین همایش معرفی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و راه‌های کنترل خسارت آن در بخش ماهان، شهر جوپار اظهار کرد: «کشاورزان باید توجه ویژه‌ای به کنترل آفات داشته باشند».
وی خاطرنشان کرد: «آفات و بیماری‌ها دشمنان ناخوانده‌ای هستند که هر ساله بخش بزرگی از تولیدات را از بین می‌برند و باید به صورت اصولی با این آفات مبارزه کرد».
طاهری افزود: «با رعایت یکسری اصول ازجمله جلوگیری از ورود نهال آلوده به منطقه، جلوگیری از ورود نهال‌های بدون لیبل و تهیه‌ی سموم از فروشگاه‌های مجاز، بسیاری از مشکلات بوجود نمی‌آیند».
وی ادامه داد: «استفاده‌ی بی‌رویه از سموم کشاروزی باعث مقاومت آفات می‌شود و بایستی با راهنمایی کارشناسان و بر اساس مراحل رشد آفت و میزان مورد نیاز از سموم کشاورزی استفاده کرد».
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: «یک آفت جدید در سال ۹۷ با نام مگس میوه مدیترانه‌ای وارد استان شد که دارای چهار تا پنج نسل است؛ این آفت توانایی دارد که صدردرصد محصولات را از بین ببرد و به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گونه‌ی گیاهی خسارت می‌زند. باید با به‌کارگیری روش‌های مقابله میزان خسارت را به حداقل برسانیم».
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان نیز گفت: «در بخش ماهان در ۱۶۰ هکتار ردیابی این آفت صورت گرفته است و در سطح ۱۴ هکتار مبارزه شده است».
مسعودی افزود: «سال گذشته در اواخر شهریور این آفت مشاهده و متاسفانه به ۴۰ تن میوه خسارت وارد کرده است و اکنون نیز دو هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات ماهان امکان آلوده شدن را دارند که با تدابیر لازم مقابله با این آفت را دنبال می‌کنیم».