در شش ماهۀ اول سال‌جاری؛

۱۲۵ كودک بی‌سرپرست در کرمان فرزندخوانده شدند

گروه جامعه – مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: «با توجه به این‌که نوزادان و کودکان بیمار و یا دارای معلولیت خفیف که خانواده‌های متقاضی حاضر به پذیرش آنان نیستند، شرایط نگهداری در سایر مراکز را ندارند، باید با مشارکت بخش‌های خیریه‌ای، خانه‌ی بین‌راهی برای مراقبت این فرزندان راه‌اندازی شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، عباس صادق‌زاده در بازدید از سیرخوارگاه مادر تغییر رویکرد در فرزندخواندگی را ضروری دانست و اظهار کرد: «به‌زودی با استفاده از نظرات تخصصی، فرآیند بازپیوند و سپردن فرزندان به خانواده‌ها بازنگری می‌شود».
وی با ضروری دانستن حضور و حمایت خیرین از شیرخوارگاه مادر کرمان که از مراکز دولتی هزینه‌بر است، افزود: «حمایت‌های خیرین قابل ستایش است اما ساختارسازی برای حضور خیرین و ارائه‌ی هرگونه خدمات لازم است».
صادق‌زاده از تشکیل کارگروهی از سازمان‌های مرتبط با حضور استاندار کرمان خبر داد و یادآور شد: «هزینه‌های درمان هر نوزاد و کودک در شیرخوارگاه مادر بسیار گران است که البته باید راه حلی برای تامین این هزینه‌ها جست‌وجو و اجرایی کرد ».
وی در پاسخ به طرح موضوع نوزادان و کودکان بیمار و یا دارای معلولیت خفیف که خانواده‌های متقاضی حاضر به پذیرش آنان نیستند، اظهار کرد: «با توجه به این‌که این کودکان شرایط نگهداری در سایر مراکز را ندارند، باید با مشارکت بخش‌های خیریه‌ای، خانه‌ی بین‌راهی برای مراقبت این فرزندان راه‌اندازی شود».
بر اساس این گزارش در شش ماهه‌ی اول سال‌جاری حدود ۱۲۵ فرزند به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها سپرده شده و در حال حاضر ۵۷ نوزاد و کودک در شیرخوارگاه مادر کرمان مراقبت می‌شوند ./پ