استاندار کرمان:

شرایط اقتصادی استان کرمان مناسب نیست

گروه اقتصاد – استاندار کرمان گفت: «در سال‌جاری تعداد ایجاد شغل نسبتا قابل قبول بوده است اما با توجه به ورود افراد بیکار جدید به صف بیکاران استان، ایجاد این میزان اشتغال‌ ملموس نیست».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا منطقه کویر، محمدجواد فدایی در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور رییس اتاق ایران با بیان این‌که شورای گفت‌وگو در استان کرمان شورای فعالی بوده و نتایج آن قابل قبول است، اظهار کرد: «استان کرمان به لحاظ منابع و امکانات در موقعیت مناسبی قرار دارد به طوری که این استان به بهشت معادن معروف است و ۴۰ درصد ارزش افزوده‌ی کشور را به خود اختصاص داده است».
استاندار کرمان از رتبه‌های استان در بخش کشاورزی سخن به میان آورد و بیان کرد: «در بخش صنایع نیز توسعه‌ی خوبی در استان صورت گرفته و در بخش گردشگری شرایط مناسبی داریم به‌گونه‌ای که یک سوم آثار ثبت جهانی کشور در استان کرمان قرار دارد که همه‌ی این ظرفیت‌ها نشان از پتانسیل‌های بالای استان کرمان برای توسعه‌ی قابل توجه است».
وی با بیان این‌که با وجود منابع و ظرفیت‌ها، استان از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیست، افزود: «متاسفانه امروز شاهد هستیم با وجود این همه ظرفیت و پتانسیل در استان، کرمان در شاخص‌های توسعه و درآمد از متوسط کشوری نیز پایین‌تر بوده و این شرایط خوبی نیست».
فدایی نرخ بیکاری استان کرمان را ۵/۱۱ درصد بیان کرد و ادامه داد: «در سال‌جاری تعداد ایجاد شغل نسبتا قابل قبول بوده است اما با توجه به ورود افراد بیکار جدید به صف بیکاران استان، ایجاد این میزان اشتغال‌ ملموس نیست».
وی با تاکید بر این‌که دولت توان سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات اشتغال را ندارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی در این راستا استفاده کرد، گفت: «در برنامه‌ی ششم توسعه، برای استان کرمان رشد اقتصادی ۵/۸ درصد در نظر گرفته شده است که باید در این دوره و برای رسیدن این رشد اقتصادی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان رسوب کند که سالی ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود و از این میزان سهم بخش خصوصی ۸۷ درصد در نظر گرفته شده که متاسفانه این مهم هم اکنون شرایط خوبی ندارد».
استاندار کرمان بر لزوم رفع مشکلات بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: «در تسریع صدور مجوزات در استان اقدامات مناسبی صورت گرفته و امیدواریم با مشورت و هم‌فکری اتاق ایران بتوانیم با جذب ۸۷ درصد سهم بخش خصوصی در رسیدن به رشد ۵/۸ درصد اقتصادی گام‌های موثری برداریم».