نمایی از آستانه شاه نعمت‌الله ولی در شب

گزارش تصویری: محمد لطیف‌کار ۹۸۰۳۱۷
یکی از لذت‌های تماشا در شب، مشاهده‌ی رقص نور و چرخش ماه در آسمان است. شب‌های هلال و قرص کامل ماه، البته این جذابیت بسیار بیشتر می‌شود. حالا به این زیبایی‌ها، حجم و نقش و، سایه روشن‌ گلدسته‌های آستانه‌ی شاه نعمت‌الله ولی در ماهان را اضافه کنید.
چهارشنبه‌شب گذشته، اول ماه شوال شاهد این تجربه‌ی بدیع بودم. ترکیب گنبد و گلدسته‌ها و نورگیرها با درخت‌های بلند قامت، در شب پر از سکوت کویر، به این تماشا وسعت بیشتری بخشیده بود.