بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد گران شد

گروه اقتصاد – بلیت قطارهای مسافری از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی ترابری افزایش ۲۲ درصدی داشته و بر اساس این مصوبه، احتمال افزایش قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای هم وجود دارد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر سراسری، میرحسن موسوی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن گفت: «از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی ترابری به طور میانگین ۲۲ درصد افزایش یافته است».
همچنین محمد رجبی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیز اعلام کرد این افزایش نرخ بلیت قطار، فعلاً مشمول قطارهای حومه‌ای نخواهد شد.
با این حال در مصوبه‌ی شورای عالی ترابری، از شرکت راه‌آهن خواسته شده تا تراز مالی شرکت‌های حمل و نقل ریلی را در نشست آتی این شورا ارائه دهد تا اعضا بتوانند درباره‌ی افزایش قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای تصمیم‌گیری و اظهار نظر کنند. /پ