استاندار کرمان مطرح کرد

در برنامه‌های سازگاری با کم آبی به معیشت مردم توجه شود

گروه جامعه – استاندار کرمان گفت: «برنامه‌ریزی برای کاهش برداشت از منابع آبی زیرزمینی در سطح استان باید با توجه به وضعیت معیشت مردم دنبال شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدایی با اشاره به برداشت اضافه از منابع آب زیرزمینی به طرق مختلف در سطح استان افزود: «طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سالیانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب در حوزه‌ی منابع آبی زیرزمینی کاهش مصرف داشته باشیم و در نهایت این روند کاهشی در دراز مدت باعث جبران کسری مخازن آب استان شود».
وی با مهم خواندن اقدامات عملی و پرهیز از مباحث نظری اظهار کرد: «در سال‌های گذشته اجرای طرح همیاران آب باعث جبران بخشی از این کسری‌ها شده است ولی برای حل مسأله‌ی کم آبی در دراز مدت نیازمند راه‌حل‌های اجرایی جدی هستیم».
فدایی با اشاره به مصوبات جلسات گذشته کارگروه استانی سازگاری با کم آبی گفت: «وجود چاه‌های غیرمجاز در سطح استان یکی از مشکلات مهم و بحران‌های جدی برای مقابله با کم آبی است و در جلسات قبل مقرر کردیم روستای چاه‌حسن رودبارجنوب و چمن در جیرفت به عنوان مناطق پایلوت تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز و مجاز انتخاب شوند».
وی با اشاره به گزارش نماینده اداره کل جهاد کشاورزی جنوب استان افزود: «طبق اعلام این سازمان، در روستای چمن جیرفت با توجه به مساحت اراضی کشاورزی و تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی بسیار بیشتر از حجم مورد نیاز این اراضی است».
استاندار کرمان با تأکید بر هدف اصلی کارگروه استانی سازگاری با کم آبی گفت: «برنامه‌ی کاهش برداشت از منابع آبی زیرزمینی باید با توجه به در نظر گرفتن معیشت مردم دنبال شود».
وی با انتقاد از آمارهای متناقض ارائه شده، خاطرنشان کرد: «حل مسائل و مشکلات و مقابله با کم آبی به آمارهای صحیح و دقیق نیاز دارد». /پ