مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمان مطرح کرد

برداشت ۵۴هزار تن محصول سردرختی از باغات شمال کرمان

گروه اطلاع‌رسانی – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: «در سال‌جاری ۵۴ هزار تن محصول سردرختی در شمال استان کرمان تولید می‌شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، لطفعلی‌زاده اظهار کرد: «سطح زیر کشت کل میوه‌های سردرختی استان در حال حاضر هفت‌هزار و ۳۰۰ هکتار، شامل شش‌هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار غیربارور با تولید ۵۴‌هزار تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۹‌هزار کیلو گرم در هکتار است».
وی افزود: «شهرستان‌های کرمان، بردسیر، بافت، رابر، راور، کوهبنان، سیرجان، زرند و شهربابک مناطق تولید محصولات سردرختی در استان هستند».
لطفعلی‌زاده بیان کرد: «سطح زیر کشت آلبالو در استان در حال حاضر ۷۲۴ هکتار با تولید سه‌هزار و ۱۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود شش هزار کیلو گرم در هکتار است».
وی سطح زیر کشت گیلاس استان در حال حاضر را یک‌هزار و ۶۵ هکتار با تولید شش‌هزار و ۴۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود هفت‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بیان کرد و گفت: «سطح زیر کشت آلوی استان در حال حاضر ۳۲۰ هکتار با تولید دو هزار و ۲۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود هشت‌هزار کیلوگرم در هکتار است».
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان خاطرنشان کرد: «سطح زیر کشت هلو و شفتالوی استان نیز در حال حاضر یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار با تولید ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۱۲هزار کیلوگرم در هکتار است».
وی افزود: «سطح زیر کشت زردآلو و قیصی استان سه‌هزار و ۲۵۵ هکتار با تولید ۲۴هزار تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۹هزار کیلوگرم در هکتار و سطح زیر کشت شلیل استان ۲۸۵ هکتار با تولید دوهزار و ۷۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۱۲هزار کیلو گرم در هکتار است». /پ

*عکس تزئینی است