میزان افزایش شهریه‌ مهدهای کودک کرمان اعلام شد؛

مهدهای کودک گران می‌شوند

گروه اقتصاد – در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با افزایش ۲۸ درصدی نرخ شهریه مهدهای کودک در شهرستان کرمان موافقت شد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان برگزار شد، موضوع افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک در شهرستان کرمان مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر با افزایش ۲۸ درصدی نرخ شهریه‌ی مهدهای کودک در شهرستان کرمان موافقت شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه‌ی ستاد تنظیم بازار استان کرمان نرخ شهریه‌ی مهدهای کودک یک ستاره در شهرستان کرمان برای گروه شیرخوار از شش ماه تا دو سال مبلغ ۲۶۰ هزار و ۴۸۰ تومان، برای گروه نوپا از سن دو تا سه سال مبلغ ۲۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و برای گروه نوباوه از سن سه تا شش سال مبلغ ۲۳۱ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شد.
همچنین نرخ شهریه‌ی مهدهای کودک یک ستاره مشروط در شهرستان کرمان برای گروه شیرخوار از شش ماه تا دو سال مبلغ ۲۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان، برای گروه نوپا از سن دو تا سه سال مبلغ ۲۱۵ هزار تومان و برای گروه نوباوه از سن سه تا شش سال مبلغ ۲۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.
در این جلسه نرخ شهریه‌ی مهدهای کودک سه ستاره در شهرستان کرمان برای گروه شیرخوار از شش ماه تا دو سال مبلغ ۳۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان، برای گروه نوپا از سن دو تا سه سال مبلغ ۳۰۸ هزار و ۴۸۰ تومان و برای گروه نوباوه از سن سه تا شش سال مبلغ ۳۰۲ هزار و ۸۰ تومان تعیین شد.
گفتنی است بهزیستی استان کرمان افزایش ۲۹ درصدی نرخ شهریه‌ی مهدهای کودک در شهرستان کرمان را پیشنهاد داده بود که موافقت نشد.
حدود ۷۰ درصد مهدهای کودک در شهرستان کرمان در رده‌ی یک ستاره و یک ستاره مشروط هستند. /پ