راه‌یابی کارتونیست‌ کرمانی‌ به فینال مسابقۀ بین‌المللی‌ کرواسی

گروه فرهنگ‌وهنر – محمدصالح رزم‌حسینی، کارتونیست‌ پرکار‌ کرمانی، فینالیست‌ مسابقه‌ی بین‌المللی SOLIN کشور کرواسی شد‌.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، پانزدهمین‌ مسابقه‌ی SOLIN کرواسی با موضوع آزاد و با شرکت کارتونیست‌هایی‌ از کشورهای مختلف جهان برگزار شد که اثر رزم‌حسینی کارتونیست‌ کرمانی توانست‌ به مرحله‌ی فینال این مسابقه‌ راه یابد‌.
رزم‌حسینی یکی از کارتونیست‌‌های فعال است که در مسابقات و نمایشگاه‌های متعدد‌ بین‌المللی شرکت می‌کند و تاکنون‌ توانسته مقام‌های‌ برتر زیادی از آن خود کند‌.
رزم‌حسینی هم‌اکنون‌ در روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه مشغول به‌کار است‌. /پ