پرورش ماهی تیلاپیا در کرمان ممنوع شد

وجود مزرعه‌های غیرقانونی پرورش تیلاپیا در استان

گروه جامعه – به دلیل احتمال تخریب اکوسیستم از نظر محیط زیست، تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا در استان کرمان ممنوع شد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا کرمان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از ممنوعیت تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا در این استان به دلیل خطرات اکوسیستمی و تاثیر منفی بر منابع آبی خبر داد و اظهار کرد: «این ماهی بومی ایران نیست و پرورش و تکثیر آن به دلیل احتمال تخریب اکوسیستم از نظر محیط زیست ممنوع است».
مرجان شاکری با اشاره به وجود مزرعه‌های غیرقانونی پرورش ماهی تیلاپیا در برخی نقاط استان کرمان افزود: «چهار استان کشور مجوز پرورش و تکثیر ماهی تیلاپیا را دریافت کرده‌اند اما کرمان به دلیل اکوسیستم و وجود رودخانه‌های دائمی در شمار این استان‌ها قرار ندارد».
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان ادامه داد: «این سازمان به دلیل مهاجم بودن ماهی تیلاپیا با پرورش و تکثیر آن مخالف است و مجوزی در این زمینه در استان کرمان صادر نشده است».
وی اقدام به پرورش ماهی تیلاپیا را در استان کرمان تخلف برشمرد و تاکید کرد: «این افراد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند».
شاکری با بیان اینکه تاکنون پرونده‌ی پرورش‌دهندگان ماهی تیلاپیا در مراکز قضایی استان کرمان باز است، گفت: «این‌ گونه‌ی جانوری بر توان اکولوژیکی منابع آبی استان کرمان تاثیرگذار است لذا افراد از پرورش این ماهی پرهیز کنند». /پ