استاندار کرمان مطرح کرد

ارسال بستۀ معرفی توانمندی‌های کرمان به ۹۵ سفارتخانه

گروه جامعه – استاندار کرمان گفت: «تا پایان آذرماه بسته‌ی معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان و جاذبه‌های گردشگری استان به ۹۵ سفارتخانه‌ی مستقر در ایران از استانداری کرمان و با مشارکت اتاق بازرگانی، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارسال می‌شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدایی در نشست ارزیابی نتایج سفر سفرا و رایزن‌های اقتصادی از ۱۵ کشور به استان کرمان بیان کرد: «تعاملات استان کرمان با سفارتخانه‌های خارجی مستقر در ایران ارتقا می‌یابد».
وی افزود: «به‌زودی کارگروه بررسی ارتقا ظرفیت‌های گسترش تعاملات استان کرمان با سفارتخانه‌های کشورهای خارجی مستقر در ایران تشکیل می‌شود».
استاندار کرمان ادامه داد: «علاوه بر نمایندگان استانداری و ادارات مرتبط استان کرمان، یکی از مدیران وزارت امورخارجه نیز عضو این کمیته خواهد شد».
وی بیان کرد: «نمایشگاه دائمی محصولات و تولیدات صادراتی استان کرمان راه‌اندازی و مطالعات کارشناسی توسط اتاق بازرگانی انجام شود».
رضایت سفرا و رایزن‌های اقتصادی از سفر به استان کرمان، تقدیر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه از برنامه‌ریزی‌های استان در این سفر و برگزاری جشنواره‌ی گلیم و پسته، افزایش رایزنی‌ها و مذاکرات سرمایه‌گذاری از مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
فدایی همچنین با بیان اهمیت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان افزود: «تا پایان آذرماه بسته‌ی معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان و جاذبه‌های گردشگری استان به ۹۵ سفارتخانه‌ی مستقر در ایران از استانداری کرمان و با مشارکت اتاق بازرگانی، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارسال می‌شود».
همچنین استاندار کرمان از آماده‌سازی گزارش‌های مکتوب و چندرسانه‌ای دوزبانه‌ی سفر سفرا و رایزن‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به استان کرمان توسط روابط عمومی استانداری کرمان خبر داد و گفت: «تمامی این گزارش‌ها و تولیدات نیز برای سفارتخانه‌ها ارسال می‌شود».
گفتنی است هشتم تا نهم آبان‌ماه ۹۸، حدود ۳۰ نفر از سفرا و رایزن‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان و کرمان سفر و در جشنواره‌ی گلیم و پسته و نشست بررسی پتانسیل‌های اقتصادی فرامرزی استان کرمان شرکت کردند. /پ