مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان مطرح کرد

راه‌اندازی شورای اطلاع‌رسانی استان در آینده‌ای نزدیک

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: «عمر مسئولیت روابط عمومی در ادارات کوتاه است که این شاید یکی از آفت‌های روابط عمومی باشد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا، عباس تقی زاده شامگاه سه‌شنبه در گردهمایی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان از قطب‌بندی روابط عمومی‌های استان کرمان خبرداد و گفت: «دستاوردها و توانمندی‌ها در کنار اخبار و اطلاع‌رسانی‌های امیدوارکننده نیز سرلوحه کار در سال جاری است».
وی افزود: «انتخابات شورای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در اسفندماه سال گذشته برگزار شده و این شورا هم اکنون در حال انجام کار است».
تقی‌زاده بر لزوم عملکرد صحیح روابط عمومی در هر اداره تاکید کرد و گفت: «عمر مسئولیت روابط عمومی در ادارات کوتاه است که این شاید یکی از آفت‌های روابط عمومی باشد».
وی به اهمیت آموزش و یادگیری در این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: «آموزش‌ها در این حوزه باید کاربردی باشند».
مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان مهم‌ترین نیاز فعلی جامعه‌ی امروز را امید اجتماعی دانست و گفت: «روابط عمومی‌ها با انتشار اخبار صحیح در این حوزه کمک کنند».
وی اعمال سلایق را بیش از اصول علمی در روابط عمومی دستگاه‌های دولتی حاکم دانست و از آن به عنوان معضل ارتباطی یاد کرد و افزود: «باید با این تغییر رویکرد به دنبال سیاستگذاری لازم باشیم و از روزمرگی که پدیده‌ی فراگیری در روابط عمومی‌ها شده فاصله گرفت».
تقی‌زاده اظهار کرد: «باور نداشتن به روابط عمومی با نگاه راهبردی و برنامه‌ریز، هم از سوی کارگزاران و هم از سوی مدیران بیش از هر عامل دیگری به این وضع دامن زده و امروز فقط کارکردهای روابط عمومی به اطلاع‌رسانی، تبلیغات و برگزاری مناسبت‌ها و نادیده گرفتن و کم اهمیت تلقی کردن مخاطب‌پژوهی و حتی برنامه‌محوری و ارتباط‌گری شده است ».
وی ادامه داد: «ادامه‌ی این وضعیت حاصلی جز گرفتار شدن در روزمرگی و تکرار تقویمی فعالیت‌ها و انفعال در پی‌ریزی نقشه‌ی راه ارتباطی نخواهد داشت که باید درصدد اصلاح مسیر باشیم».
تقی‌زاده گفت: «در این شرایط روابط عمومی به جای نقش مشاوره‌ای و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی سازمان خود به ورطه‌ی ماشینی عمل کردن و ابزاری شدن می‌افتد و راه برون‌رفت از وضعیت نامطلوب و نارضایتی‌ساز در روابط عمومی، تغییر نگاه مدیران در اندیشه و عملکرد روابط عمومی هر سازمان، دستگاه و نهاد است».
وی افزود: «باید با برنامه‌ریزی و آموزش شکاف بین نظر و عمل را برداشت و به جایگاه واقعی این بخش کارآمد در ادارات و نهادها رسید و در این شرایط روابط عمومی با مدیریت شایسته‌ی ارتباطات از درماندگی به شکوفایی ارتباطی، ترسیم راهبردها و جایگاه اصلی خود ارتقا خواهد یافت ».
مدیرکل روابط عمومی استاندار کرمان همچنین با تاکید بر مزیت‌های حاصل از قطب‌بندی روابط عمومی از راه‌اندازی شورای اطلاع‌رسانی استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد ./پ