با تصویب کارگروه سازگاری با کم‌آبی؛

تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های استان کرمان ایجاد می‌شود

گروه اقتصاد ـ در جلسه‌ی کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان کرمان تصمیمات جدیدی گرفته شد. در این جلسه، به پیشنهاد رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران و پس از بررسی توسط اعضای کارگروه مصوب شد که تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار فردای کرمان، همچنین مصوب شد تا شرکت آب منطقه‌ای استان، برنامه‌ی عملیاتی خود را ارائه کند تا همه‌ی چاه‌های کشاورزی استان به کنتور حجمی مجهز شود.

به گفته‌ی اعضای کارگروه، از ۳۴ هزار حلقه چاه استان تنها چهار هزار حلقه به کنتور حجمی مجهز شده است.

محمدجواد فدایی؛ سرپرست استانداری کرمان تاکید کرد که طبق یک برنامه، همه‌ی چاه‌ها به کنتور حجمی مجهز شود تا بتوان با کسانی که بیش از پروانه، آب از چاه برداشت می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد.

او معتقد است با کنترل برداشت چاه‌ها می‌توان به هدف مهمی چون صرفه‌جویی در مصرف آب رسید و این کار، هزینه‌ای بسیار کم‌تر از اجرای پروژه‌های بزرگ انتقال آب دارد.

مهدی حسینی‌نژاد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت که حاضر است هزینه‌ی نصب کنتورهای حجمی را با مشارکت صنایع بزرگ استان تامین کنند اما به‌ شرط آن‌که از آب ذخیره شده به صنعت بدهند.

احمد علوی، رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران اما تاکید کرد که هیچ اقدامی بدون مشارکت بهره‌برداران به نتیجه نمی‌رسد و از این‌رو، پیشنهاد داد تا تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های مختلف استان شکل بگیرد.

وی همچنین در پاسخ به فدایی گفت که در طرح همیاران آب نیز ایجاد تشکل‌های آب‌بران وجود داشته اما اعتبار آن به‌طور کامل پرداخت نشده است.

سرپرست استانداری کرمان هم او را مامور کرد تا تشکل‌ها را ایجاد کند و وعده کرد هزینه‌های لازم را برای این کار تامین خواهند کرد.

مصوب شد شرکت آب منطقه‌ای استان و علوی برنامه‌های خود برای ایجاد تشکل و نصب کنتور، با جزئیات کامل، در جلسه‌ی بعدی کارگروه ارائه کنند تا تصمیم نهایی برای اجرای آن گرفته شود.

به گزارش فردای‌کرمان، همچنین چهار کمیته شامل کمیته فنی به مسئولیت دفتر فنی استانداری کرمان، کمیته امنیتی و انتظامی به مسئولیت مدیرکل امنیتی استانداری کرمان، کمیته برنامه و بودجه به مسئولیت این سازمان و کمیته اطلاع‌رسانی به مسئولیت صداوسیما شکل می‌گیرند و به‌زودی احکام اعضای آن نیز توسط معاون عمرانی استاندار صادر می‌شود.

این کمیته‌ها اطلاعاتی را تهیه و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند؛ قرار است طرحی روی میز استان قرار گیرد تا در راستای آن، سازگاری با کم‌آبی در استان کرمان عملیاتی شود.

بنا به تصمیم کارگروه، کمیته‌های فوق تا دو هفته‌ی آینده پیش‌نویس طرح و پیشنهادات خود و تا یک ماه آینده، طرح نهایی سازگاری با کم‌آبی استان کرمان را باید مصوب کنند و به وزارت‌خانه بفرستند.