عبدالرضا قراری:

خانه‌هنرمندان شهرستان بافت تشکیل می‌شود

گروه فرهنگ‌وهنر ـ رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان و مدیرعامل خانه هنرمندان اظهار کرد: «خانه هنرمندان قرار است نهاد صنفی و متکی به آرای خرد جمعی جامعه‌ی هنری باشد و در ماه‌های آینده خانه هنرمندان شهرستان بافت تشکیل می‌شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نق از فارس بافت، عبدالرضا قراری، شامگاه دوشنبه در همایش ۵۰ ‌سالگی تئاتر بافت و تجلیل از پیشکسوتان تئاتر در این شهرستان افزود: «خانه هنرمندان وظیفه‌اش مطالبه‌گری زیرساخت‌های توسعه هنر است به‌عنوان نمونه بخش‌های امکانات فیزیکی، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌ها به‌عنوان مشاوره تخصصی برای دولت و حمایت صنفی برای احقاق حقوق هنرمندان از جمله آن است».
قراری گفت: «در بخش نمایش صندوق توسعه تئاتر را ایجاد کرده‌ایم که هدفش عبور تئاتر استان کرمان از نیمه حرفه‌ای به حرفه‌ای است و پلاتوها قرار است که اجراهای مداوم آثار نمایشی را در طول سال برای مردم یک شهر به وجود بیاورند».
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان خاطرنشان کرد: «متاسفانه در برنامه‌ریزی توسعه دولت معمولا کمترین منابع را بخش فرهنگ‌وهنر تخصیص می‌دهند».