استاندار کرمان به تهران قول داد

جشنواره موسیقی نواحی را با کیفیت برگزار می‌کنیم

گروه فرهنگ‌وهنر ـ سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ با اشاره به میزبانی کرمان در دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی گفت: «برای برگزاری جشنواره موسیقی نواحی به عنوان رویداد ملی نیاز است که نهادها و ارگان‌های استان مشارکت فعال داشته باشند و پژواک ملی از این جشنواره از استان کرمان به گوش برسد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه‌ای که دیروز برگزار شد، با تثبیت میزبانی کرمان بر ضرورت برگزاری باکیفیت جشنواره در سطح ملی با مشارکت نهادهای مختلف استان تاکید شد.
محمدجواد فدایی؛ استاندار کرمان در این جلسه گفت: «همکاری و مشارکت همه‌ی نهادها و دستگاه‌های استان کرمان برای برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی باکیفیت و با توجه به منافع ملی جلب می‌شود».
محمدرضا درویشی؛ پژوهشگر موسیقی نواحی نیز در این جلسه اظهار کرد: «جشنواره موسیقی نواحی در کرمان عادی شده است!».
احمد صدری؛ دبیر دهمین و یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی نیز یادآور شد: «همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و هنرمندان استان برای برگزاری مناسب جشنواره تلاش کردند».