گزارش تصویری خوشنویسی جمعی در شب قدر

کرمان؛ فرهنگسرای کوثر. عکس: محمد لطیف‌کار ۹۸۰۳۰۶
شب قدر یک شب ویژه است. داشتم به این فکر می‌کردم در این شب چه‌کاری می‌توان انجام داد؛ که چندان هم تکراری نباشد. به‌خصوص که دست‌های نیایش‌گر امشب رو به‌سوی آسمان دارند.
دیشب یک‌شنبه پنجم خرداد برابر با شب قدر ۲۱ رمضان، دست‌های توانمند با قلم‌های آزموده روی کاغذهای برق با کتابت سوره مبارکه‌ی قدر زیبایی آفریدند. هنرمندان خوشنویس استان در یک حرکت ‌جمعی زیر نظر استاد محمد میرزایی با حضور خود این اتفاق را رقم زدند. حدود ۲۵ نفر خوش‌نویس ممتاز و فوق ممتاز تا پاسی از شب را به نوشتن در باره‌ی شب قدر مشغول بودند.