مدیركل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان كرمان:

مركز مدیریت راه‌های كرمان رتبۀ دوم كشوری را کسب کرد

گروه جامعه – مدیركل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان كرمان گفت: « مركز مدیریت راه‌های استان كرمان در ارزیابی سیستم‌های حمل‌ونقل جاده‌ای هوشمند ITS كه توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای كشور انجام می‌شود، رتبه‌ی دوم كشوری را به خود اختصاص داد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان كرمان، سیدعلی حاج‌سیدعلیخانی اظهار کرد: «در ارزیابی عملكرد ادارات كل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش نظارت و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند منتهی به سه ماهه‌ی پایان خرداد ماه ۹۸ در مدیریت پروژه‌های ترددشماری، سامانه‌های ثبت تخلف، توزین‌های در حال حركت، تابلوهای پیام‌نما و مدیریت ناوگان امدادی مورد ارزیابی قرار گرفته است».
وی افزود: «با توجه به درجه‌بندی تشكیلاتی انجام شده سازمان راهداری و حمل‌ونقل كشور و تقسیم‌بندی استان‌های سراسر كشور، استان كرمان موفق شد رتبه‌ی دوم كشور را به خود اختصاص دهد كه این امر نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی صحیح و بهینه از سامانه‌های qisدر اختیار اداره كل راهداری و حمل‌ونقل استان است».
مدیركل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان كرمان بیان كرد: «طرح توسعه‌ی سیستم‌های حمل‌ونقل جاده‌ای هوشمند qis عنوان یكی از برنامه‌های جدی این اداره كل است كه با جدیت در دستور كار قرار دارد كه توسعه‌ی دوربین‌های ثبت تخلف و نظارت تصویری، سامانه‌های توزین در حال حركت و ترددشمارها در اولویت قرار دارند». /پ