با هدف هماهنگی فعالیت‌ها؛

شبکۀ ملی موزه‌های هنرهای معاصر راه‌اندازی شد

گروه فرهنگ‌وهنر ـ شبکه موزه‌های هنرهای معاصر کشور و شورای هماهنگی موزه‌های هنرهای معاصر راه‌اندازی شد.

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از مهر سراسری، نشست راه‌اندازی شبکه و شورای هماهنگی موزه‌های هنرهای معاصر کشور با حضور سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی مظفری؛ مدیرکل هنرهای تجسمی، سیدامین مویدی؛ مشاور برنامه‌ریزی معاون امور هنری، احسان آقایی؛ مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، میثم ثمررخی؛ مدیر موزه صنعتی کرمان و مهدی تمیزی؛ رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان  برگزار شد.

در این جلسه، سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نهر چند نهادهایی که اداره چند موزه معاصر کشور را بر عهده دارند متنوع هستند اما با توجه به ماموریت موزه هنرهای معاصر تهران و وظایف و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیاست‌گذاری فرهنگ و هنر، همه موزه‌های هنرهای معاصر کشور طبق قانون باید تابع و مبتنی بر سیاست و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند».

وی افزود: «در واقع لازم است رویکرد امور هنری همه‌ی نهادها هماهنگ با رویکرد و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و هدایت و راهبری موزه‌های هنرهای معاصر نیز از نظر هنری و حرفه‌ای مطابق سیاست و برنامه وزارتخانه است».

حسینی بیان کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این موضوع اصرار دارد که در برنامه‌ی موزه‌ها رویکرد هماهنگ دنبال شود و جایگاه هنری و فرهنگی موزه هنرهای معاصر مورد توجه قرار گیرد». وی افزود: «اعتبار و جایگاه موزه‌های هنرهای معاصر باید تقویت شود و در همه‌ی موزه‌های هنرهای معاصر تسری پیدا کند از همین زاویه و رویکرد وزارت فرهنگ معتقد است که نهادهای دیگر می‌توانند از برنامه‌های این وزارتخانه در اداره موزه‌های معاصر استفاده کنند».

وی گفت: «باید کارکرد و نگاه فرهنگی در موزه‌های هنرهای معاصر مورد توجه جدی باشد و مساله مهم در موزه های هنرهای معاصر کشور، تاثیرگذاری فرهنگی آن‌هاست، یعنی متاثر شدن اقلیم و فضا از عملکرد موزه‌ها و جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی موزه‌های هنرهای معاصر مدنظر است».

حسینی افزود: «ضرورت دارد که در موزه‌های هنرهای معاصر خلاقیت به کار گرفته شود و با تجمیع داشته‌ها و هماهنگی، علیرغم کمبود منابع، موزه‌های پویا و جریان‌ساز فرهنگی و اجتماعی با نقش فعالانه داشته باشیم».

حذف نگاه سلیقه‌ای از نمایشگاه‌های موزه‌های معاصر

هادی مظفری نیز در این نشست گفت: «هدف ما از راه‌اندازی شبکه موزه‌های هنرهای معاصر کشور و همچنین شورای هماهنگی موزه های هنرهای معاصر، این است که کار و فعالیت موزه های معاصر کشور از جنبه جزیره‌ای خارج شود و به صورت هماهنگ و سیستماتیک ادامه یابد». وی افزود: «پیش از این موزه‌های معاصر جزیره‌ای عمل می‌کردند و تفاوت مدیریت موزه‌ها باعث شده بود از هم‌افزایی کمتر بهره‌مند شویم. با شبکه شدن موزه‌های معاصر کشور می‌توانیم داشته‌هایمان را به اشتراک بگذاریم».

وی بیان کرد: «با توجه به سند بالادستی قانونی که در زمینه‌ی آثار هنری وجود دارد، هر اثری که در صد سال اخیر آفریده شده است، مراودات آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دیگر فرقی نمی‌کند که مدیریت موزه کدام نهاد است. با تشکیل شورای هماهنگی موزه‌های معاصر کشور، کار کارشناسی در نمایشگاه‌ها خواهد شد و نگاه‌های سلیقه‌ای از نمایشگاه‌های موزه‌های معاصر نیز حذف می‌شود».

مدیرکل هنرهای تجسمی بیان کرد: «شورای هماهنگی موزه‌های کشور و امضای آیین‌نامه آن از سوی نهادهای مرجع، موجب می‌شود که در زمینه فعالیت‌های موزه‌های معاصر متکی بر خرد جمعی باشیم و بتوانیم رویدادهای خود را بر این اساس برنامه‌ریزی کنیم».

مظفری اضافه کرد: «مدت ۶ ماه است در حال آماده سازی نمایشگاهی از هنر مدرن ایران با عنوان «بازگشت» هستیم که در سه مرحله در شهرهای آبادان، اصفهان، کرمان و تهران از آذرماه سال ۹۸ کار خود را آغاز خواهد کرد». / الف